imanagement

Hållbar effektivitet

Vi lever idag i en gränslös värld där möjligheterna i det närmaste är oändliga. Samtidigt ökar tempot, konkurrensen hårdnar och de som inte hänger med slås ut snabbare.

På iManagement tror vi på att utveckla människors medfödda förmåga att leda och organisera sig själva. Vi tror att det är grunden för att skapa hållbart effektiva organisationer.

Vi vet att hållbart effektiva företag består av människor som går till jobbet för att de vill skapa resultat och göra skillnad. Människor som vill bidra till att nå gemensamma mål och lösa de problem som faktiskt uppstår. Människor som vill utvecklas och anpassar sig till omvärldens förändringar medvetet och långsiktigt. Här hänger välmående, drivkraft och resultat ihop. Hållbart och effektivt, helt enkelt.

Övertid
Tid över

Produktivitet Från: Övertid, till: Tid över

Upplever du mer övertid än tid över? Produktivitet är förmågan att göra mer av mindre. I dagens komplexa värld är det lätt att fastna i sitt eget eller omgivningens slöseri. För att skapa goda resultat med en rimlig insats behöver vi rätt förutsättningar, verktyg och träning.

Varför är färdigheten viktig?

Våra arbeten har förändrats i grunden. Vi behöver skapa resultat snarare än att vara på jobbet en viss tid. Med en överfull inkorg, vibrerande telefon, ihärdiga kunder och kollegor som vill fråga om råd är det lätt att tappa fokus, tvingas starta om och börja skjuta upp. Arbetsdagen förlängs, att-göra-listan växer, vi upprepar misstag. Med ett högt tempo och luften full av uppkastade bollar tränger kortsiktiga måsten undan tiden för reflektion, lärande och utveckling. Det kostar allt mer kraft att nå resultaten. Därför söker allt fler en inarbetad arbetsmetodik med en genomtänkt struktur som ger överblick och hjälper oss att ta kommandot över våra dagar. Med minskat slöseri kommer resultaten lättare och vi får tid och kraft över.

Vad tränar vi?

Via Workflow ger vi dig en enkel arbetsmetodik. Du får träning i hur du ska använda dina befintliga verktyg som din epostklient, din smarta telefon och din hjärna på ett mer produktivt sätt. Vi erbjuder redskapen för ett klarare fokus, en tydligare struktur, rationell informationshantering och effektivare kommunikation. Parat med goda rutiner för prioritering och planering lägger vi grunden för ett effektivare arbete. Du får naturligtvis mer gjort - minskad stress får du på köpet!

Slutkörd
Fulladdad

Motivation Från: Slutkörd, till: Fulladdad

Hålls din prestation tillbaka av frustration, otydliga mål eller orimliga förväntningar? Motivation är lika med förmågan att ta sikte på ett mål och att använda sin drivkraft att nå dit. Människor som kan motivera sig får mer gjort och mår bättre.

Varför är färdigheten viktig?

När vi blir detaljstyrda eller har otydliga mål tappar vi lätt motivationen, blir frustrerade eller rädda för att göra fel. Vi försvarar gamla rutiner i stället för att söka nya vägar till resultaten. Får vi däremot utrymme för självbestämmande känner vi oss betydelsefulla och stolta över att få ta ansvar över vårt eget jobb. När vi utvecklas och stärker vår kompetens ökar drivkraften ytterligare.  Den som ser mening och mål med sin insats kan lättare motivera sig att utföra mindre lustfyllda uppgifter. Med ökad motivation minskar slöseri av tid och energi. Vi får resurser över till annat och det lönar sig på sikt.

Vad tränar vi?

Genom Drive tränar vi på att identifiera varje individs drivkrafter kopplat till personlighet och roll.  Vi fokuserar på yttre drivkrafter, att kunna säkerställa syfte och sätta tydliga mål och göra handlingsplaner. Vi arbetar också med inre drivkrafter, som handlar om individens och gruppens förmåga att hantera styrkor och fallgropar som är kopplade till till kompetens och eget självledarskap. Eftersom drivkrafterna varierar anpassar vi träningen på individnivå genom tester och konkreta övningar baserade på reflektion och feedback. 

Låsning
Lösning

Kreativitet Från: Låsning, till: Lösning

Hamnar du lätt i låsning i stället för lösning? Kreativitet är detsamma som förmågan att lösa problem. Att finna nya vägar och se saker ur ett annat perspektiv är belönande och skapar möjligheter du inte visste fanns.

Varför är färdigheten viktig?

I en värld av hård konkurrens ställs vi allt oftare inför nya problem. Det är inte säkert att det finns en beprövad väg framåt. Men vad händer när man försöker hantera dagens problem med gårdagens lösning? Det riskerar att bli en omväg som kostar dyrbara resurser. Förmågan att hantera nya situationer på ett konstruktivt – kreativt – sätt kan bli skillnaden mellan framgång och utslagning. Att tänka nytt, ta hjälp av nya resurser eller göra annorlunda kan bli det som skiljer dig från mängden.

Vad tränar vi?

Hjärnan har begränsat med energi för kvalificerat tankearbete. Alltså tränar vi på att använda hjärnan mer fokuserat och effektivt. Träningen inriktas i steg ett på metoder för att avlasta och stimulera hjärnans förmåga att vara kreativ. I steg två fokuserar vi på vägar att bryta ner problem strukturerat. Vi identifierar vad som faktiskt ska göras, i vilken ordning och hur du kommer igång.

Passerad
Uppdaterad

Adaptivitet Från: passerad, till: uppdaterad

Känner du dig oftare passerad än uppdaterad? Adaptivitet betyder förmåga till anpassning och har, sen Darwin beskrev fenomenet, aldrig varit viktigare. Omvärlden förändras fort och därmed utmanas beprövade sanningar och tillvägagångssätt. Din förmåga att hantera förändringar är avgörande för hur framtiden ser ut för dig och ditt företag.

Varför är färdigheten viktig?

Idag är hållbarheten på våra kunskaper, produkter och konkurrensfördelar kortare än någonsin. Det kan vara svårt att se förändringsbehov när hjulen snurrar fort. Det är tacksamt att göra sig lustig över Nokia, Kodak eller Facit såhär i efterhand. Men hur säkerställer du att du navigerar rätt när kartan hela tiden ritas om? Det är helt avgörande att kunna skapa utrymme för lärande, nyfikenhet och innovation. Med en stärkt adaptiv förmåga kan förändring innebära utveckling som motsats till avveckling.

Vad tränar vi?

När förändringstakten är hög och nyheterna omkring oss är oändliga handlar adaptivitet om att kunna fokusera på ett rörligt mål. Genom våra utbildningar tränar vi på att förstå konsekvenser av förändringar i vår omvärld och på förmågan att kunna agera på rätt aktiviteter utifrån det. Träningen utmynnar i handlingsplaner för individ, grupp och företag. Vi stärker förmågan att utmana ovanor och skapa utrymme för goda vanor som ger flexibilitet och en tydlig, medveten riktning mot målet.

Vem gör det här redan?

Vi är stolta över att kunna presentera några av våra kunder. Vi arbetar i många olika branscher och uppdragens storlek samt bolagens storlek varierar. En nära relation till våra kunder är central för att vi hela tiden ska kunna ge kvalitet och utvecklas till det bättre. Gemensamt för våra kunder är att de är kunskapsarbetare med stort ansvar för sina egna resultat och att de tror på att grunden för hållbar effektivitet är ett utvecklat självledarskap.

"Här är de tre viktigaste effekterna för mig av att samarbeta med iManagement: bättre överblick och känsla av kontroll, effektivare hantering av mail och kalender, gemensam grund och förhållningssätt att hantera arbetsvardagen."

"Jag är idag mindre stressad för att jag har koll på vad jag ska göra, när och i vilken ordning. Jag arbetar mycket mer effektivt eftersom jag kommer åt all viktig information från dator, Ipad och Iphone. Jag har koll på läget genom att ha alla mina att göra, uppföljningar och projekt samlade på ett och samma ställe - i Outlook"

"Genom att arbeta med iManagement så har vi fått bättre fokus på målbilden, en bra metodik för planläggning så vi effektivare genomför kort- och långsiktiga projekt. Vi har minskat stressen för samtliga medarbetare då vi skapat en struktur i vardagen professionellt och privat"

"För mig som jobbar med ca 75 byggprojekt om året har iManagement hjälpt mig hitta ett otroligt bra sätt att arbeta. Konkret har det inneburit att jag redan har normala arbetstider från att tidigare jobbat ca 10-12 timmar om dan"

"Vi på Bibendum har arbetat med iManagement under flera års tid. Och sedan ett par år har även Altia Corporation gjort det och några konkreta effekter som vi märker är:
- Genom utbildning får vi resultat, positiv energi och verktygen att hantera vardagen mycket bättre på individuell nivå samt inom Bibendum. Alla nyanställda får gå en kurs i vardagseffektivitet hos iManagement
- Genom workshops har Bibendums strategier konkretiserats i tydliga och genomförbara handlingsplaner, främst för oss i ledningsgruppen
- Genom ett grundligt värderingsarbete har vi konkretiserat våra riktlinjer som hjälper oss att agera effektivt och utvecklas tillsammans som team."

Vad vi tror på

iManagement står för självledarskap. Som många andra startade vi karriären med mycket energi och höga ambitioner. Efter en lång utbildning skulle allt infrias. Vi satsade mycket tid och energi på att nå målen. Efter några år var det inte roligt längre, mest stressigt. Visst fick vi resultat men till ett högt pris och det var tydligt att vi slösade.  Samtidigt blev de saker i livet vi försakade allt viktigare. Då upptäckte vi ämnet time management. Fantastiskt att kunna styra tiden! Styrning och kontroll skulle leda till de förväntade resultaten. Visst fick vi bättre resultat, men på bekostnad av mycket frustration då det trots den nya ordningen inte blev som vi tänkt oss.

Vårt budskap om självledarskap baseras på egna upplevelser. Vi har insett att lösningen varken ligger i att kämpa hårdare eller i att försöka styra tiden eller vår omgivning. Tiden går ändå och omgivningen är oftast bortom vår kontroll. Däremot har vi sett kraften i att utveckla förmågan att leda oss själva. När vi tar ansvar, för vår egen situation och det uppdrag vi har. När vi gör det bästa vi kan med det vi har, från ett långsiktigt hållbart perspektiv. Då kommer glädjen, kreativiteten och resultaten!

Vi ger, vi utmanar och vi lever som vi lär

Det man tycker om att göra, gör man bra. Vi är stolta över att ha skapat ett arbetsklimat där våra medarbetare är engagerade och delaktiga på ett sätt som få arbetsplatser tillåter. Vill du också arbeta i en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där innovation, frihet och ansvar är tongivande? Drivs du liksom vi av att skapa resultat genom att ständigt ha kunden i fokus, tänka nytt och våga tänja på gränser?

På Imanagement är vi sociala, orädda och beredda att göra vad som krävs för att lyckas med våra uppdrag. Om beskrivningen stämmer in även på dig, vill vi gärna att du skickar ditt CV till karriar@imanagement.se. Är du rätt person kan du ha oändliga möjligheter framför dig. Är du nyfiken på vår kultur eller har andra frågor om oss som arbetsgivare? Tveka inte att kontakta oss: magnus@imanagement.se eller jerker@imanagement.se.

Lediga jobb

Säljare

Är du en driven säljare som är redo för nästa steg? Motiveras du av att motverka en av vår samtids mest allvarliga problem i arbetslivet, stress och psykisk ohälsa? Vill du vara med och bidra till utveckling av hållbart effektiva arbetssätt för flera av Sveriges och Nordens finaste företag?

Vi ser en stark efterfrågan på iManagements tjänster. Behovet av hållbart effektiva arbetssätt är stort och vi har bestämt oss för att bredda vårt erbjudande inom rådgivning, utbildning och digitala tjänster. Vi vill stärka bolaget med en driven säljare som kan ta stort ansvar för att skapa resultat och bidra till bolagets säljande kultur. Som säljare arbetar du tätt tillsammans med våra effektivitetskonsulter med målet att skapa hållbart effektiva arbetssätt för våra kunder.

Arbetsuppgifter:

 • göra affärer i enlighet med säljbudget
 • prospektera bland nya och befintliga kunder
 • boka och genomföra egna kundmöten
 • boka och genomföra möten tillsammans med konsulter
 • skriva, anpassa och presentera affärsförslag/offerter
 • nätverka och vara ett aktiv i digitala kanaler för att generera intresse för iManagements produkter och skapa leads för affärer


Vi erbjuder dig:

 • ett fascinerande och meningsfullt arbetsområde där vi gör skillnad för människor varje dag
 • dedikerade och professionella kollegor
 • stor frihet och ett stort ansvar
 • modernt kontor mitt i city
 • starka referenser och en imponerande kundlista
 • möjligheten att vara delaktig och skapa resultat i ett växande bolag


iManagement söker dig som har:

 • dokumenterat goda resultat från tjänsteförsäljning
 • skolning inom klassisk försäljning men även behärskar försäljning genom digitala kanaler
 • en smittande social personlighet och talang för att skapa goda relationer
 • förmåga att ta ansvar och lösa problem när de uppkommer
 • utmärkta kunskaper i svenska och engelska
 • goda IT-kunskaper och nyfikenhet hur IT kan underlätta vår vardag
 • ett stort intresse för vad som får människor att prestera och må bra - samtidigt som du lever som du lär!

Kan du vara den vi söker? Skicka då din ansökan till karriar@imanagement.se. eller använd länken till kontaktformuläret nedan.

Effektivitetskonsult

Som effektivitetskonsult arbetar du alltid tätt tillsammans med våra kunder. Försäljning är en naturlig del av kundarbetet, liksom behovsanalys, förstklassiga leveranser, uppföljning och förslag på nästa steg. För att lyckas i rollen bör du ha fallenhet för att skapa kontakter och vårda befintliga relationer genom en självklar och kontinuerlig kontakt med deltagare och beställare. På iManagement drivs vi av att skapa hållbar nytta för våra kunder. Vårt mål är göra skillnad varje gång. Nyckeln till framgång har vi formulerat i våra ledstjärnor: att utmana, att ge och att leva som vi lär. Vi gör helt enkelt vad som krävs för att lyckas med våra uppdrag och samtidigt ha kul på jobbet!

Vi erbjuder:

 • ett fascinerande arbetsområde med dedikerade kollegor
 • möjligheten att vara delaktig och skapa resultat på ett sätt som få arbetsplatser tillåter
 • stor frihet under ansvar
 • fantastiska lokaler mitt i city


Du behöver bidra med:

 • en social och smittande personlighet
 • vana av att tala inför och få människor att lyssna
 • en talang för att skapa och bibehålla goda relationer
 • en akademisk utbildning och tillhörande analytisk förmåga
 • utmärkt engelska i tal och skrift
 • goda IT-kunskaper och nyfikenhet kring tekniska hjälpmedel
 • en väl utvecklad pedagogisk ådra
 • dokumenterat goda resultat från tjänsteförsäljning
 • ett stort intresse för vad som får människor att prestera och må bra
 • erfarenhet av att arbeta som chef och med personer i ledande befattning

Kan du vara den vi söker? Skicka då din ansökan till karriar@imanagement.se. eller använd länken till kontaktformuläret nedan.

Kontakta oss